Misyon&Vizyon

Misyonumuz

Yaşadığımız asrın ihtiyaçlarından hareketle, gelecek yüzyılların ihtiyaçlarına cevap verebilmek için profesyonelce çalışmayı, günümüzün tüm teknik ve teknolojik gelişimlerini takip ederek daha ileriye doğru yolculuk yapmayı gaye edinmiş, hedefe ulaşmak için aynı zamanda sevgi ve hoşgörü içinde herkesle diyaloğa açık, his ve düşüncelerini ifade edebilen insanlığın temsilcileriyiz.

Vizyonumuz

Atatürk ilke ve inkilaplarına, cumhuriyetin temel ilkelerine bağlı Türk Milli Eğitim sisteminin genel amaçları doğrultusunda, Simge VIP Kurs Merkezi'nde öğrenim gören herkese eşit mesafede yaklaşım tarzı benimsemek, bütün öğrencilerimizin milli, ahlaki, insani, manevi-kültürel değerlerine saygılı olmak, bu değerleri korumak ve geliştirmek, ailesini, vatanını, milletini ve tüm insanlığı seven örnek nesiller yetiştirmek eğitim dünyasında bir boşluğu doldurmak ve bu hususta gerekli misyonu yüklenmektir.