Test Çözme Teknikleri Nelerdir?

Test Çözme Teknikleri Nelerdir?
Test Çözme Teknikleri Nelerdir?

“Bir şeyi anlamanın tek yolu denemektir.” Jack London

Çoktan seçmeli sınavlarda bir konuyu iyi bilmeniz başarmak için tek başına yeterli değildir. Bildiğiniz şeyleri yorumlayıp pratiğe dökmek ve kısıtlı bir zamanda cevaplamanız gerekmektedir. Bir testi çözebilmek için, bilgiye, yorumlama gücüne ve hıza ihtiyacınız vardır. Bilgi; planlı olarak çalışma ve tekrarlar sonucunda elde edilir. Yorum; öğrenmiş olduğunuz bilgileri kullanarak bol sorular çözerek kazanılırken hız ise; soruları belli bir sürede çözüme kavuşturmak için kullanılır. Birçok öğrenci tüm konuları bitirmesine rağmen sınavda test çözme tekniklerini kullanamadığından zaman yetirememekte ve istediği performansa ulaşamamaktadır.

Sorulara yaklaşma yöntemleri

Unutmayın her sorunun kendi mantığı vardır ve bu mantık soru kökünde gizlidir. Kesinlikle soruları çözerken kendi mantığınızla hareket etmemelisiniz. Sorunun mantığına göre hareket etmelisiniz.

Aman dikkat aşırı hız dikkatsizlik sonucu kazaya neden olabilir. Bu mantık sorular için de geçerlidir. Soruyu hemen çözmek için, soruda istenilen şeyi tam olarak anlamadan seçeneklere geçilmemelidir. Yanlış anlaşılan bir soru, ya yanlış cevaba götürür ya da tekrar başa dönüp soruyu okuma gereksinimi uyandırarak zaman kaybı oluşturur.

Testlerde çok kolay sorular olabileceği gibi orta seviye ve seçici sorular da bulunabilir. Tek bir soruya bakarak moralinizi bozmayın. Bazen zor gibi gelen sorulara daha sonra bakıldığında aslında çok da zor olmadığı sadece biraz dikkat gerektirdiği görülür. Genel olarak, testlerde ve sınavlarda soruların %10’u çok zor/çok kolay, %20’si zor/kolay ve %40’ı normal bilgi seviyesindedir.

Turlama yöntemi olarak adlandırılan, çözülemeyen sorularla fazla vakit kaybetmeden yanına bir işaret koyarak hemen diğer soruya geçme yöntemi sınavlarda zaman kaybını önleyen önemli bir taktiktir. Aynı zamanda bu yöntem ile testteki her soruyu görme şansına sahip olursunuz. Bu yöntem, ilk turda çözemediğiniz soruları ikinci turda daha rahat çözmenizi sağlayacaktır.

Turlama tekniği yaparken çözemediğiniz soruların yanına bazı hatırlatıcı semboller koymanız geri dönüp baktığınızda zaman kazanmanızı sağlayacaktır

Örneğin;

* : Kolay bir soru şimdi çözemedim ama çözerim

** : Normal zorlukta bir soru biraz uğraşırsam çözerim

***: Zor bir soru çözemem ama yine de bakarım

Testlerde çözebildiğiniz sorular bittiğinde ve turlama için vakit kaldığında birinci öncelikte ‘*’ ikinci öncelikte ‘**’ üçüncü öncelikte ise ‘***’ sorulara bakabilirsiniz.

Sorularda özellikle altı çizili soru köklerini, koyu ifadeli yazıları ve olumsuz ifadeleri dikkatli okumalısınız. Nitekim en fazla yanlışlar soruyu yanlış anlamaktan kaynaklanmaktadır.

Uzun sorular genelde öğrencilerin korkulu rüyasıdır. Fakat durum sanıldığı gibi değil, bir soru ne kadar uzunsa o kadar fazla ipucu barındırdığından çözümü de o kadar kolaydır.

Paragraf sorularını çözerken genellikle paragraftan önce soru kökünün okunması paragrafın ikinci defa okunmasını önler. Soru kökünü okuyan zihin, cevaplara geçtiğinde doğru cevabı bulmaya odaklanır.

LGS ve TYT gibi sınavlarda her soru, her net önemlidir. Bir doğru soru ile rakiplerinizle aranızdaki farkı 20.000 kişiye çıkarabileceğiniz gibi bir yanlış soru ile de binlerce kişinin gerisine düşebilirsiniz.

Test çözümünde seçenekler arasında kaldığınızda, cevap şıklarından sorunun çözümüne gitmek de test tekniği olarak kullanılabilir. Kesin emin olmadığınız sorularda şıkları eleyerek doğru cevaba yaklaşabilirsiniz. Eğer cevap şıklarını 2 ye indirgediyseniz bu seçeneklerden bir tanesini seçmenizde bir sakınca yoktur. Fakat iki seçenekten fazla ise boş bırakmanız veya zaman kalırsa tekrar dönüp bakmanız daha doğru olacaktır.

Testlerde çeldirici cevap olarak adlandırılan ilk bakışta sorunun cevabına benzeyen fakat dikkat edildiğinde doğru cevabın olmadığı anlaşılan şıklara dikkat edilmelidir. Çeldirici cevap özellikle A seçeneğinde ise öğrenciler bu seçeneği işaretlemekte ve diğer seçeneklere bakma gereksinimi bile duymamaktadır. Çeldiricilerin farkına varmak için doğru cevabı bulsanız bile diğer seçeneklere de göz gezdirmelisiniz.

Sınavlarda her yıl binlerce aday kaydırma yapmakta ve mağdur olmaktadır. Soruyu kitapçık üzerinde çözmüş olmak o soruyla işinizin bittiği anlamına gelmez. Soruyu doğru çözmek kadar optik forma doğru olarak kodlamak ta bir o kadar önemlidir.

Kodlama ile geçen süreyi sınav anında küçük bir dinlenme molası olarak değerlendire birsiniz. Bunun için soruları fazla biriktirmeden kodlama yapmakta fayda vardır. Bazı öğrenciler zaman kazanmak için tüm soruları çözüp sonra kodlamaya geçmekte fakat zaman kalmadığından aceleci davranarak hatalı veya eksik kodlama riskini artırıp, kaydırma yapmalarına neden olabilmektedirler.

Gruplayarak kodlama yapmanın avantajları;

1-      Zaman kazandırır.

2-      Kaydırma olasılığını azaltır.

3-      Zihninizi dinlendirir.

 

Sınavlarda doğru seçenekler eşit olarak dağıtılır. Kodlama yaparken aynı seçeneği art arda dörtten fazla işaretlediyseniz soruları tekrar gözden geçirin.

Testlerde hız engellerine takılmamaya dikkat etmelisiniz.

Testlerdeki hız engelleri:

1-      Soruları içten seslendirerek okuma,

2-      Her sorunun altını çizme,

3-      Soru metnindeki kelimeleri tek tek okuma,

4-      Çözülemeyen sorularla inatlaşma

Bu alışkanlıkları bırakmak hızınızı artıracaktır. Ayrıca anlayarak hızlı okuma tekniklerini öğrenmeniz hem dikkatinizi hem de hızınızı artıracaktır.

Sözel testlerin çözümünde sadece önemli yerlerin altını çizebilirsiniz. Sayısal testlerde ise mutlaka kalem kullanarak sorunun cevabını kâğıda dökmeye özen göstermelisiniz. Hafızadan yapılan işlemlerde hata payı yüksek olabilmektedir.

Çıkmış sorular çıkacak soruların teminatıdır. ÖSYM’nin soru tarzı birbirine benzer nitelikte olduğundan gireceğiniz sınavlarla ilgili geçmiş yıllarda çıkmış soruları çözmeniz sınav anında büyük avantaj sağlayacaktır.

Ömer AKTÜRK- Uzm. Psikolojik Danışman / Öğrenci Koçu- BURSA